Το μάθημα

Τίτλος Προγράμματος: 

Πλήρης τίτλος 

Νοσηλευτικό Εργασιακό Περιβάλλον και Ασφάλεια των Ασθενών 

 

Σύντομος τίτλος: 

Προϊστάμενοι Νοσηλευτών και Ασφάλεια Ασθενών (NM4SAFETY) 

 

Περιγραφή Προγράμματος 

Καλωσορίσατε στο πρόγραμμα συνδυασμένης μάθησης ‘Προϊστάμενοι
Νοσηλευτών και Ασφάλεια Ασθενών’


Η διασφάλιση και προώθηση της ασφάλειας των ασθενών ταυτόχρονα με τη
διαχείριση και συντονισμό του καθημερινού πιεστικού εργασιακού
περιβάλλοντος, αποτελούν πρόκληση για τους προϊστάμενους των νοσηλευτών


Στο πρόγραμμα αυτό, οι προϊστάμενοι των νοσηλευτών θα εκπαιδευτούν σε
στρατηγικές και εργαλεία, με τα οποία θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα
υποστηρικτικό για την ασφάλεια των ασθενών εργασιακό περιβάλλον,
συμβάλλοντας θετικά στην ποιότητα της φροντίδας.


Το πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στην ενίσχυση των ικανοτήτων των
προϊστάμενων των νοσηλευτών και στην ενδυνάμωση τους σε σχέση με την
δημιουργία κλίματος ασφάλειας για τους ασθενείς αλλά και σε σχέση με τη
ανάπτυξη κουλτούρας και στρατηγικών σχετιζόμενων με την ασφάλεια των
ασθενών.


H συμμετοχή είναι δωρεάν
Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025

Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Οι προϊστάμενοι των νοσηλευτών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα είναι σε θέση: 

  1. Να σχεδιάσουν ένα νοσηλευτικό εργασιακό περιβάλλον, υποστηρικτικό για την ασφάλεια των ασθενών και την παραμονή των νοσηλευτών στο επάγγελμα 
  2. Να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να αισθάνονται ενδυναμωμένοι σε σχέση με στρατηγικές διασφάλισης της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας της φροντίδας 

Περιεχόμενο Προγράμματος  

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 μαθήματα 

 

Το πρώτο μέρος, σκοπεύει στο να παρέχει στους προϊστάμενους των νοσηλευτών, τις βασικές έννοιες σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του υψηλού επιπέδου εργασιακού περιβάλλοντος και συναφών εννοιών, όπως «οι παραλείψεις στη φροντίδα» και «κατανομή της νοσηλευτικής φροντίδας». Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη σύγκριση μεταξύ υποστηρικτικού και φτωχικού εργασιακού περιβάλλοντος. 

 

 Στο δεύτερο μέρος, οι προϊστάμενοι των νοσηλευτών, αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα όπως την ασφαλή στελέχωση και την ορθή διαχείριση πόρων, τα εργαλεία διαχείρισης του προσωπικού, τη συνεργασία και επικοινωνία και τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν βαθύτερα την έννοια της ηγεσίας και στρατηγικές ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένου στρατηγικών υποστήριξης των νοσηλευτών στην καθημερινή πρακτική. Επίσης, θα γνωρίσουν στρατηγικές υποστήριξης της αυτονομίας των νοσηλευτών και της ανάπτυξης κλίματος αλλαγής στο χώρο εργασίας   

 

Στο τρίτο μέρος, οι προϊστάμενοι των νοσηλευτών, εμβαθύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε σχέση με στρατηγικές βελτίωσης / ενίσχυσης της ασφάλειας των ασθενών και την ανάπτυξη σχετικής κουλτούρας. Επιπλέον, θα γνωρίσουν τρόπους δημιουργίας ενός υψηλής ποιότητας εργασιακού νοσηλευτικού περιβάλλοντος, προς όφελος της παρεχόμενης ποιότητας και της ασφάλειας των ασθενών.   

 

 Diapositiva3-1.PNG

Υπεύθυνοι του προγράμματος (πανεπιστήμια / επικεφαλής) 

 

Συνεργάτες του προγράμματος:  

 

Prof. Alvisa Palese, PhD, RN, UNIVERSITY OF UDINE (UoU), Italy 

Prof. Evridiki Papastavrou, PhD, RN, CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CUT), Cyprus 

Prof. Dr. Maria Schubert, PhD, RN, ZURICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE (ZHAW), Switzerland 

Prof. Dr. Renate Stemmer, PhD, RN, CATHOLIC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (CUAS), Germany 

 

Team TECH4CARE (SRL), Italy (Ιστοσελίδα / διαδικτυακή στήριξη και ανάπτυξη πλατφόρμας) 

Σε ποιους απευθύνεται  

Προϊστάμενους νοσηλευτών, που εργάζονται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης καθώς και σε νοσηλευτές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο ρόλο του προϊστάμενου 

 

Απαιτήσεις προγράμματος 

Προηγμένο 

Διάρκεια και φόρτος εργασίας  

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες μπορούν
αν επιλέξουν πότε και τι θα παρακολουθήσουν


Αναμένεται φόρτος εργασίας 3 ωρών ανά εβδομάδα, στον οποία
συμπεριλαμβάνεται αυτοδιδασκαλία (π.χ. ατομικό διάβασμα στο σπίτι) 

Προαπαιτούμενα 

Βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας 

 

 

Γλώσσες 

Διαλέξεις στα ΓερμανικάΕλληνικά και Ιταλικάμε υποτίτλους όπου απαιτείται. 

Τα εργαλεία θα παρέχονται κυρίως στην Αγγλική γλώσσα. 

Μέθοδοι διδασκαλίας 

Διαδικτυακές διαλέξειςπαρουσιάσειςβίντεοεκπαιδευτικά εργαλεία, αυτοδιδασκαλία. 

Υποστήριξη και βοήθεια 

 

Τεχνική υποστήριξη 

support@tech4care.it 

Βοήθεια / πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα  

Θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την έναρξη του προγράμματος

 

Χρηματοδότηση 

Erasmus+ 

Cooperation for innovation and the exchange of good practices 

KA203   

Strategic Partnerships for higher education