Το πρόγραμμα

Η NM4SAFETY είναι το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με διεθνή εμβέλεια, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των Προϊσταμένων Νοσηλευτών.  Χρηματοδοτείται από το Erasmus + KA2 και συντονίζεται από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Udine – DAME. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να καταστήσει την νοσηλευτική φροντίδα ασφαλέστερη.

Η μόνιμη αναπηρία και η αύξηση του χρόνου νοσηλείας στο νοσοκομείο είναι στην πραγματικότητα, μερικές επιπλοκές που συμβαίνουν σε έναν σημαντικό αριθμό ασθενών, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία από τη βιβλιογραφία.  Από αυτό προέκυψε η ανάγκη για μια αποτελεσματική δράση, για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των νοσηλευτών που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη φροντίδα των ασθενών.  Αυτοί οι επαγγελματίες υγείας κάποτε γνωστοί ως «Επικεφαλής Νοσηλευτές », σήμερα έχουν επαναπροσδιοριστεί ως «Προϊστάμενοι Νοσηλευτές ».

Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για Προϊστάμενους Νοσηλευτές  που, στα πλαίσια μιας ειδικής ομάδας ή ενός νοσηλευτικού τμήματος, είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των ασθενών.  Για να διαχειριστούν την ευαίσθητη πρόκληση της ασφάλειας των ασθενών, χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων για να δημιουργήσουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα περιλαμβάνονται  οι βέλτιστες ανθρώπινες πρακτικές του προγραμματισμού, της αύξησης πόρων, της ηγεσίας, της ομαδικής εργασίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης αλλαγών.

Είναι επομένως θεμελιώδες να επενδύσουμε στην ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων και της ακατάλληλης νοσηλευτικής περίθαλψης.

Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη τεσσάρων φάσεων σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία Tech4Care SRL, και με τη συμμετοχή τριών διεθνών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Mainz Καθολικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών (Γερμανία) και Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ζυρίχης  (Ελβετία).

«Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε  ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα αποτελείται από διαλέξεις και ηλεκτρονική μάθηση που θα χρησιμοποιείται από τους προϊστάμενους νοσηλευτές από τις τέσσερις Χώρες. Θα παρέχεται πρόσβαση σε μια ειδικά δημιουργημένη διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει πολλαπλά συστήματα μάθησης και κοινή χρήση εργαλείων – προσθέτει η Alvisa Palese, υπενθυμίζοντας σαφώς τη συμμετοχή, σε κάθε στάδιο του προγράμματος, εθνικών και διεθνών εταίρων, υγειονομικών, επαγγελματικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και προϊσταμένων νοσηλευτών.  Θα αναπτυχθεί επίσης ένα πακέτο εργαλείων για τη βελτίωση της οργάνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και της ασφάλειας των ασθενών στα νοσοκομεία και στις  εγκαταστάσεις φροντίδας “