Το πρόγραμμα

Η NM4SAFETY είναι το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με διεθνή εμβέλεια, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των Προϊσταμένων Νοσηλευτών.  Χρηματοδοτείται από το Erasmus + KA2 και συντονίζεται από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Udine – DAME. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να καταστήσει την νοσηλευτική φροντίδα ασφαλέστερη.

Η μόνιμη αναπηρία και η αύξηση του χρόνου νοσηλείας στο νοσοκομείο είναι στην πραγματικότητα, μερικές επιπλοκές που συμβαίνουν σε έναν σημαντικό αριθμό ασθενών, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία από τη βιβλιογραφία.  Από αυτό προέκυψε η ανάγκη για μια αποτελεσματική δράση, για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των νοσηλευτών που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη φροντίδα των ασθενών.  Αυτοί οι επαγγελματίες υγείας κάποτε γνωστοί ως «Επικεφαλής Νοσηλευτές », σήμερα έχουν επαναπροσδιοριστεί ως «Προϊστάμενοι Νοσηλευτές ».

Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για Προϊστάμενους Νοσηλευτές  που, στα πλαίσια μιας ειδικής ομάδας ή ενός νοσηλευτικού τμήματος, είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των ασθενών.  Για να διαχειριστούν την ευαίσθητη πρόκληση της ασφάλειας των ασθενών, χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων για να δημιουργήσουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα περιλαμβάνονται  οι βέλτιστες ανθρώπινες πρακτικές του προγραμματισμού, της αύξησης πόρων, της ηγεσίας, της ομαδικής εργασίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης αλλαγών.

Είναι επομένως θεμελιώδες να επενδύσουμε στην ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων και της ακατάλληλης νοσηλευτικής περίθαλψης.

Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη τεσσάρων φάσεων σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία Tech4Care SRL, και με τη συμμετοχή τριών διεθνών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Mainz Καθολικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών (Γερμανία) και Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ζυρίχης  (Ελβετία).

«Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε  ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα αποτελείται από διαλέξεις και ηλεκτρονική μάθηση που θα χρησιμοποιείται από τους προϊστάμενους νοσηλευτές από τις τέσσερις Χώρες. Θα παρέχεται πρόσβαση σε μια ειδικά δημιουργημένη διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει πολλαπλά συστήματα μάθησης και κοινή χρήση εργαλείων – προσθέτει η Alvisa Palese, υπενθυμίζοντας σαφώς τη συμμετοχή, σε κάθε στάδιο του προγράμματος, εθνικών και διεθνών εταίρων, υγειονομικών, επαγγελματικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και προϊσταμένων νοσηλευτών.  Θα αναπτυχθεί επίσης ένα πακέτο εργαλείων για τη βελτίωση της οργάνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και της ασφάλειας των ασθενών στα νοσοκομεία και στις  εγκαταστάσεις φροντίδας “

 

Φάσεις του προγράμματος 

Το NM4SAFETY περιλαμβάνει τέσσερεις φάσεις, με στόχο: 

  • Δημιουργία «επαγγελματικής εργαλειοθήκης» για τους συμμετέχοντες.
  • Ανάπτυξη ενός ειδικού προγράμματος για Προϊστάμενους Νοσηλευτές.
  • Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας 
  • Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης

Φάση 1: Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Δημιουργία και ανάπτυξη μιας επαγγελματικής εργαλειοθήκης η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώσουν και να αξιολογήσουν τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην καθημερινή τους πρακτική.

Φάση 2: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ανάπτυξη του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης  για τους προϊστάμενους Νοσηλευτές για την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω συνδυασμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων (διαλέξεις ηλεκτρονικής μάθησης και ζωντανής διδασκαλίας), προόδου διαχείρισης και ηγεσίας.  Οι διαδικτυακές διαλέξεις θα επικεντρωθούν σε στρατηγικές και εργαλεία για την υποστήριξη της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας της νοσοκομειακής περίθαλψης (στελέχωση και πόροι, καλές επαγγελματικές και διεπαγγελματικές σχέσεις, συνεργασία και επικοινωνία, αυτονομία νοσηλευτών και λογοδοσία, εργαλεία σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικές ηγετικής μεταμόρφωσης, μέθοδοι  να βελτιώσει τη διεπαγγελματική και επαγγελματική ομαδική εργασία και συνεργασία).

Φάση 3: Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας  που θα παρέχει στους Προϊστάμενους Νοσηλευτές  δωρεάν, πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης καθώς και πιστοποιητικό σήμα που θα επιβεβαιώνει τις γνώσεις τους.

Φάση 4: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης.