NM4Safety Εναρκτήρια συνάντηση

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Udine – Δελτίο Τύπου

Συντονίζεται από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Udine

Λιγότερα λάθη, οι ασθενείς είναι περισσότερο ασφαλείς : έναρξη του προγράμματος  NM4 Safety 

Πρώτη διεθνής εκπαιδευτική εμπειρία για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των Προϊσταμένων Νοσηλευτών. 

Για να ελαχιστοποιηθεί το ανθρώπινο λάθος και να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών: με μία λέξη, NM4 Safety. Το καινοτόμο πρόγραμμα που ξεκίνησε πρόσφατα και συντονίζεται από το Τμήμα Ιατρικής (DAME) του Πανεπιστημίου του Udine για να καταστήσει την νοσηλευτική φροντίδα ασφαλέστερη.  Ένας σημαντικός και φιλόδοξος στόχος τον οποίο το πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ KA2, θα εκπληρώσει σε 24 μήνες.

Η μόνιμη αναπηρία και η αύξηση του χρόνου νοσηλείας στο νοσοκομείο, στην πραγματικότητα, αντιπροσωπεύουν μόνο μερικές επιπλοκές που ένας σημαντικός αριθμός ασθενών, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα που παρέχονται από τη βιβλιογραφία, υφίσταται ακούσια κατά τη διάρκεια της παροχής φροντίδας.  Ως εκ τούτου, η ανάγκη αποτελεσματικής παρέμβασης, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες του νοσηλευτικού προσωπικού, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη φροντίδα των ασθενών, αφού στο παρελθόν  υπηρχαν οι χαρακτηρισμοί όπως Επικεφαλής Νοσηλευτέ ενώ σήμερα αναγνωρίζουν ως Προϊστάμενούς Νοσηλευτές.

«Είναι το πρώτο ιταλικό πρόγραμμα με διεθνή προοπτική που έχει δημιουργηθεί ρητά για τους Προϊστάμενους Νοσηλευτές οι οποίοι, εντός μιας λειτουργικής μονάδας ή ενός νοσοκομειακού τμήματος, έχουν την ευθύνη της παροχής βοήθειας – εξηγεί η Alvisa Palese, καθηγήτρια στο Bachelor Degree Course in Nursing  στο Τμήμα Ιατρικής και συντονιστής του NM4SAFETY – Οι προϊστάμενοι Νοσηλευτές είναι σημαντικά πρόσωπα που, προκειμένου να διαχειριστούν την ευαίσθητη πρόκληση της ασφάλειας των ασθενών, χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων ικανών να δημιουργήσουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Στο οποίο θα περιλαμβάνονται  οι βέλτιστες ανθρώπινες πρακτικές του προγραμματισμού, της αύξησης πόρων, της ηγεσίας, της ομαδικής εργασίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης αλλαγών. Η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος σημαίνει επίσης ότι είναι σε θέση να μειώσει ανεπιθύμητες καταστάσεις και την ακατάλληλη νοσηλευτική φροντίδα με την πάροδο του χρόνου.

Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη τεσσάρων φάσεων σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία Tech4Care SRL, και με τη συμμετοχή τριών διεθνών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Mainz Καθολικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών (Γερμανία) και Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ζυρίχης  (Ελβετία).

«Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε  ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα αποτελείται από διαλέξεις και ηλεκτρονική μάθηση που θα χρησιμοποιείται από τους προϊστάμενους νοσηλευτές από τις τέσσερις Χώρες. Θα παρέχεται πρόσβαση σε μια ειδικά δημιουργημένη διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει πολλαπλά συστήματα μάθησης και κοινή χρήση εργαλείων – προσθέτει η Alvisa Palese, υπενθυμίζοντας σαφώς τη συμμετοχή, σε κάθε στάδιο του προγράμματος, εθνικών και διεθνών εταίρων, υγειονομικών, επαγγελματικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και προϊσταμένων νοσηλευτών.  Θα αναπτυχθεί επίσης ένα πακέτο εργαλείων για τη βελτίωση της οργάνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και της ασφάλειας των ασθενών στα νοσοκομεία και στις  εγκαταστάσεις φροντίδας”.